Terms and conditions

Algemene voorwaarden

De verkopen via deze site zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.


De identiteit van de verkoper
Deze site is eigendom van SERGIOHERMAN.COM B.V., Dinsdagstraat 6
4524 AN Sluis – dat als doel heeft de verkoop van horeca -en lifestyle artikelen. KvK nummer 532 80 555 met BTW nr. BE 0676.584.797

De op deze site aangeboden diensten worden uitgevoerd door betreffende SERGIOHERMAN.COM B.V. Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen omtrent deze site kunt u ons, SERGIOHERMAN.COM B.V., mailen met shop@sergioherman.com.

De omschrijving en de prijs van de producten
Per product wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de producten gegeven. Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn echter geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend.
Niet alle producten aangeboden op deze site zijn steeds op voorraad in onze stock. Hoewel we onze uiterste best doen om onze stock nauwkeurig op te volgen, kan het toch gebeuren dat een product getoond op deze webshop toch niet beschikbaar is. Indien dit het geval is met uw order, informeren we u dat de levering wat langer zal duren dan voorzien. De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via het on-line bestelformulier .

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten - prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gemaakt worden. Om de geldigheid van een prijs; korting of actie te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de online geafficheerde prijs, korting of actie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Leveringskosten en Leveringsgarantie
De leveringskosten zijn inbegrepen in de prijs van de producten.

De bestellingen worden verzonden binnen een termijn van 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan binnen de 24 werkuren via e-mail verwittigd. Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 40 werkdagen tenzij anders vermeld op de site.
Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 7 kalenderdagen na levering te worden gemeld;dit kan uitsluitend per elektronische post naar shop@sergioherman.com. Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.
Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!! SERGIOHERMAN.COM B.V. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Slechts na ontvangst van de betaling van de bestelde producten worden deze geleverd.

Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!!!
Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar shop@sergioherman.com. Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!!
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 7 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, orginele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen.
Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.
Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!!

Privacy Statement
SERGIOHERMAN.COM B.V. is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie en verwerking door de sergioherman.com B.V.van persoonlijke gegevens over u voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van SERGIOHERMAN.COM B.V. met inbegrip van potentiële klanten, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de SERGIOHERMAN.COM B.V. verkochte goederen.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.
U hebt het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat de SERGIOHERMAN.COM B.V. ophoudt uw persoonlijke gegevens die zij via de site heeft verkregen te gebruiken voor direct marketing.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verzenden naar de sergioherman.com B.V, Dinsdagstraat 6, 4524 AN Sluis of een evenwaardige mail naar: shop@sergioherman.com

Return policy
Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn. Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 7 kalenderdagen na levering te worden gemeld;dit kan uitsluitend per elektronische post naar shop@sergioherman.com.
Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.
Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!! sergioherman.com B.V. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgave van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn vervaardigd kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!!!
Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar shop@sergioherman.com. Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!!
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 14 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, orginele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen.
Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.
Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!!

Bescherming persoonlijke levenssfeer
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van sergioherman.com. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. SERGIOHERMAN.COM B.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit bericht te wijzigen.

Persoonsgegevens & privacy
De SERGIOHERMAN.COM B.V. is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie en verwerking door de SERGIOHERMAN.COM B.V. van persoonlijke gegevens over u voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van SERGIOHERMAN B.V, met inbegrip van potentiële klanten, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de SERGIOHERMAN B.V. verkochte goederen.
De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.
U hebt het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat de sergioherman.com ophoudt uw persoonlijke gegevens die zij via de site heeft verkregen te gebruiken voor direct marketing.
U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verzenden naar de
SERGIOHERMAN.COM B.V, Dinsdagstraat 6 , 4524 AN, Sluis of een evenwaardige mail naar: shop@sergioherman.com

Cookies
De webshop van sergioherman.com maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de webshop van sergioherman.com verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website en webshop van sergioherman.com zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen tegen verlies, onregelmatig gebruik of wijziging. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd. Dit gebeurt aan de hand van coderingstechnieken die als standaard gelden in de IT-sector. De veilige overdracht en verwerking van betalingsgegevens wordt gegarandeerd door de externe payment service providers.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door sergioherman.com enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van SERGIOHERMAN.COM B.V.

De teksten en afbeeldingen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Ze mogen onder geen enkel beding gereproduceerd worden en dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle contracten getekend door SERGIOHERMAN.COM B.V. worden uitsluitend aan het Nederlands recht onderworpen.Ieder geschil, zelfs in kort geding zal door een Nederlandse rechtbank beslecht worden.